Thẻ: Kiểm định thang máy

Kiểm định an toàn thang máy áp dụng như thế nào?

Quy trình này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thang máy...

Xem thêm

Quy định về kiểm định thang máy bạn cần biết

Theo thông tư Số 54/2016/ TT-BLĐTBXH, thang máy là một trong số 30 danh mục thiết bị cần phải được kiểm định an toàn. Do vậy, khi bắt đầu lắp...

Xem thêm

Tầm quan trọng của việc kiểm định thang máy

Thang máy càng ngày càng khẳng định sự phổ biến của mình ở nhiều nơi, trở thành thiết bị không thể thiếu đảm bảo cho việc di chuyển dễ dàng...

Xem thêm